About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  nguyen tuong ba

  Phân tích của tác giả về giai đọan lịch sử chung của VNCH và Hoa Kỳ rất chính xác và uyên bác,tuy nhiên thiếu sót vấn đề Nguyễn văn Thiệu ,1 vai
  quan trọng để hiểu chiến tranh VN.
  3 vấn đề NVT lớn :Độc diên(1 mình,3 nhiệm kỳ,gian lận..).Độc diễn quân sự
  (bất chấp ý các tướng Phú Trưởng v.v..kể cả Viên).Độc diễn chộng cộng(giải
  giới Hoa Hảo…).Các vân đề nhỏ như tham nhũng(coi hồi ký Johnson,Nixon),
  đi ski nautique,nhây đầm lúc mất Phước long…
  Các tướng binh sĩ anh hùng nhưng TT Thiệu bất tài và không trách nhiệm.
  Thân ai
  Nguyễn Tường Bá

 2. 2

  Trần Việt

  Kính gửi ông Nguyễn Cao Quyền.
  Bài viết của ông khá rành mạch, nhận định vấn đề thông suốt. Nhân đọc bài này, tôi dành lòng cảm tình và khâm phục ông. Tôi không muốn bình luận, nhưng chỉ chia xẻ vài điểm cùng ông và độc gỉa, từ trong bài viết của ông.
  Điểm thứ nhất: Tôi không hoàn toàn đồng ý với ông trong phần kết luận, ” đối với Hoa Kỳ, bỏ rơi Miền Nam VN trong trận đồ quốc tế để thắng Liên Xô và làm tan rã khối cộng sản là một vấn đề chiến lược”. Thực ra, việc bỏ roi VNCH với hiện tượng ” break Moscow”, không có gì liên quan với nhau (?) Chỉ vì số phận bất hạnh của VNCH do tên dồng minh Nixon bội ước, bỏ của chạy lấy người khi gặp nạn Watergate !!! cạnh hắn ta, tên phù thủy Do Thái Kissinger, quyền biến, đểu cáng, bức tử VN, để trục lợi cho ván bài Trung Đông (Do Thái).

  Điểm thứ hai : Nếu bảo ràng “vì quyền lợi Mỹ” mà bỏ VNCH, điều đó có thể hiểu được, nhưng “cách bỏ” bức tử, sở khanh với đồng minh VNCH đã từng nằm gai nếm mật với nhau trên các nẻo chiến trường, như vậy, không thể tự biện minh cách nào được (?)

  Điểm thứ ba: Về chương trình HO, cứu các Sĩ quan QLVNCH. Nói về lương tâm của nước My, chúng ta cần đồng ý với nhau rằng, nền cai trị của nước Mỹ, trên quan niệm của hối Hành pháp và hành pháp. Đường lối cai trị của nước My có đặc tính ” không nhất quán”. Nhân sự đổi, đường lốỉ đổi. Hành pháp, với một Nixon láu cá và tháu cáy, so với một Ford ba phải, thiếu lập trường, một Carter bon papa nhưng lừng khừng, một Reagan sáng suốt và lương thiện và ..v.v….chắc chắn mỗi người sẽ hành xử khác nhau trong biến cố “chó đẻ” này !!! Như vậy, nói đến lương tâm, là ở con người, để chúng ta phân biệt giữa các cá nhân chính khách, chính phủ My và nhân dân Mỹ, không thể gói chung họ vào một hành động được. Kết luận, về vấn đề VNCH 75, nước Mỹ đã không khôn ngoan và thăng lợi như ông nói. Chào ông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.