About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Trần Việt

  Qua bài phỏng vấn Spiegel – Thiệu, khách quan mà nói, Thiệu đã tỏ ra là người có lập trường và lý lẽ vững,đối đáp tương đối trôi chảy trước những vấn đáp có dụng ý áp đảo của Spiegel từ đầu đến cuối. Đó là về cuộc đối thọai.

  Trên cương vị một nguyên thủ quốc gia, để đất nước và quân đội tan rã kiểu đó – “75” – Thiệu là “tội đồ của dân tộc VN ” – tôi muốn nói toàn thể nước VN (Bắc Trung Nam); là người liêm xĩ, không thể ngụy biện.

  – Đã biết rằng, Diệm bị loại bỏ khỏi chính quyền Miền Nam VN,vì Mỹ muốn đem quân vào tham chiến VN – chiến lược của họ –
  – Đã biết rằng Mỹ muốn phủi tay vấn đề VN – hiệp định Balê – Thiệu không nhẽ lại không biết ?
  – Ngồi ghế tổng thống 2 nhiệm kỳ, 8 năm, không có một sách lược nào khả dĩ để đưa Miền Nam VM thành một nước độc lập, tự cường thực sự (?) mà tuỳ thuộc Mỹ từ kinh tế đến quân sự, (độc lập ở đâu ?) .
  – Nội bộ quân đội, thì chỉ lo thủ cẳng, ấu đá, phe đảng, phong lon và cho ân huệ để củng cố phe đảng, buôn quan bán tước (các cấp) để trục lợi cho phe ta, điều động quân lực không theo nhu cầu thực sự của chiến trường, mà theo mưu đồ riêng tư (trục các lực lượng tổng trừ bị như nhảy dù, thuỷ quân lục chiến ra khỏi thủ đô để tránh bị đảo chánh..v,v,,).
  – Đối ngoại, không mở rộng tầm hoạt động sang các quốc gia nằm ngoài qũy đạo Mỹ, có nghĩa là chỉ biết có Mỹ mà thôi. Nền ngoại giao cũng tuỳ thuộc Mỹ.
  – Thậm chí, toà đại sứ VN tại DC cũng không có một kế hoạch tình báo và lobby nào trong quốc hội Mỹ – nơi đây mới thực sự là quyền lực của nước Mỹ, chứ không phải tổng thống x hay y của nước này; Thiệu và nội các Thiệu không biết nguyên tắc ấy hay sao – cho đến phút chót 75, toà đại VN tại DC bỏ ngỏ, dại sứ VNCH bỏ chạy, mà trước đó nhiều tháng, chính phủ Thiệu không hay biết gì cả về việc ” Mỹ đã bõ VNCH “, trong lúc toàn thể dân Mỹ (gia đình quân nhân Mỹ) đã biết tin này (?)

  – Trong cơn biến loạn và tan rã của đất nước VN, một tổng thống cùng gia đình đã an toàn ra khỏi nước VN với đầy đủ furnitures quí giá (chưa kể của cải) trên chiếc phi cơ vận tải của Mỹ, để lại sau lưng toàn dân VN , toàn thể các chiến hữu của ông, đã thề lời sắt son, bảo vệ sơn hà.

  – Vân vân và vân vân, kể không siết…..

  Ngày nay, lịch sử VN, chiến sử VN, các vong linh chiến sĩ miền Nam VN, các chiến hữu thương phế binh còn bị bỏ lại quê nhà, họ nghĩ gì về một tổng thống của họ là Nguyễn văn Thiệu, cũng là chiến hữu của họ vậy ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.