About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Việt

    Thực ra, chức vụ Phó TT chỉ là chức “hàm”, có tính cách tượng trưng mà thôi, không căn cứ vào khả năng và uy tín, mà chỉ cần được thị trưởng tín nhiệm. Qua quá trình dân cử của cô Madison này, được xem như người không trung thành với cử tri của mình. Cũng cần biết rằng, Nghị viên chưa phải là một chính khách, chỉ là một đại diện của dân trong hội đồng thành phố, để góp ý trên lãnh vực xử dụng ngân quỹ và kế hoạch cho thị trưởng bằng 1 lá phiếu trong hội đồng mà thôi.Từ đó, sẽ có nhiều ảnh hưởng đến các chương trình đấu thầu …(?) Nói đúng hơn, từ phương vị này, người nghị viên có thể dùng dịa vị này như nấc thang thứ nhất để bước thứ 2 vào địa vị chính trị bằng phương tiên và uy tín đoạt được từ bước đầu này. Dó là thực chất của chức Nghị Viên .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.