About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  BN

  Tôi không bàn về trải nghiệm tư của tác giả tuy tôi tin là có cõi vô hình. Nhưng tôi muốn xác định là cuốn “Hành trình về phương Đông” là một cuốn sách hư cấu (fictional work). Nó không phải là bản dịch của sách của tác giả Baird Spalding mà là tác phẩm dựa vào cuốn “Life and teaching of the masters of the Far East”. Hãy đọc:

  http://www.bairdtspalding.org/2009/09/hanh-trinh-ve-phuong-dong-a-vietnamese-prelude-to-spaldings-life-and-teachings/

  Ngay cả cuốn “Life and teaching …” của ông Spalding cũng là tác phẩm hư cấu.

  http://www.bairdtspalding.org/frequently-asked-questions-about-baird-t-spalding/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.