About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Chan Minh

  Gordon Chang deeply misjudges the incredible resiliency of imperial totalitarian regimes such as China’s. He should have given Karl August Wittfogel a closer read while he was back in college. Economics analysis without considering of the long range historical context is worse than faulty. It is ignorant.

  Let’s suppose that a financial collapse did happen.

  Consider first the party and its high valued followers, i.e., the top 30-100 million richest Chinese, including all party members. Even if these people are 100% financially wiped out in China, their wast holdings in the West will cushion the pain. So they will stay where they are: in power and in control.

  Next, consider the People’s Liberation Army. As long as PLA members and their family can eat, and they should be able to eat for a few years, they shouldn’t do anything rash on their own. So the party now has the PLA on its side.

  That leaves the rest of the people. Well, in the Chinese system, the life and welfare of the people is worth exactly nothing as far as the party is concerned. Most of the people can all die and they will die if that is what is needed for the party to stay in power. (Read Kissinger’s “On China” to find out how the Chinese leadership was, and still is, more than willing to see half of Chinese population, or 600 or so million, killed in a nuclear war with the US or the USSR).

  QED: China won’t collapse financially or militarily…as long as the communist party is around and in power.

  However, I will grant that China could collapse, but the collapse is political, i.e., driven by the disintegration, breakup, collapse, or whatever you call it, of the Chinese communist party and nothing else.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.