About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Minh Nguyệt

    Mặc dù cả đời tôi chưa từng đặt chân đến Hà Nội, nhưng xem những hình ảnh xa xưa nầy, trong mục Ký Ức Hà Nội Xưa, sao khỏi thấy thương thương, bùi ngùi tất dạ? Bóng dáng “ai người trước đã ra đi” như còn phảng phất nơi đây. Chỉ tiếc “ai người sau chưa đến” sẽ không bao giờ được thấy tận mắt những nơi mà ông bà tổ tiên của họ đã từng lui tới, từng có một cuộc sống vui, buồn.

    Đa tạ Việt Thức đã cho chúng tôi xem những lưu niệm quý báu nầy.

    Minh Nguyệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.