About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Chí Phè

    Cứ theo như lời của tướng Lưu-Á-Châu, một Chính-quyền chỉ lo đàn áp dân-chúng trong nước sẽ không thể nào chống lại ngoại xâm, vì dân chúng chán ghét không ủng hộ Chính-quyền đó. TRONG LỊCH-SỬ VN, nhà HỒ( do Hồ-quý-Ly
    cướp ngôi nhà Trần)PHẢI ĐẦU HÀNG QUÂN MINH , VÌ KHÔNG ĐƯỌC DÂN CHÚNG ỦNG HỘ. Trong thời đại hiện nay: Quân-đội của Sadam Hussein không chiến-đấu, tan rã mau chóng trước sự tấn công của quân Mỹ, cũng vì dân chúng chán ghét chế-độ độc-tài của y.
    Chế-độ Cộng-sản VN ngày nay cũng bị y như vậy: Không chống nổi ngoại-xâm, là Tàu-đỏ đang lấn-lướt, vì không thể dựa vào sự ủng-hộ của dân-chúng. Bọn Việt Cộng sẵn-sàng hy-sinh Đất Nước và Dân-tộc để duy trì Địa-vị và Quyền-lợi của Đảng chúng, thì càng bị dân chúng chán ghét, khinh-bỉ và càng bị bọn Tàu Cộng chèn ép, nhục mạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.