About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Việt

    Điểm phải đáng quan ngại cho quốc dân Aicập, là nếu không còn Mubarak, thì Ai Cập sẽ đi về đâu ? Ngoài cái chế độ Mubarak ra, thì tình hình chung châu Âu và Trung Đông trong 30 năm qua đả ổn định , như Thủ tứơng Benjamin Do Thai nhận định là đúng. Giải pháp tốt nhất : – Mubarak ở lại, Thanh lọc nội các (đa nguyên), dân chủ hoá từng phần trong cả nước ( trong đó có bầu cử cho quốc dân lựa chọn cho số phận của quốc gia mình. Nếu không vậy, vận mệnh đất nước Ai Cập sẽ nguy ngập khó lường. Nhưng : ” Hoả tiễn đã phóng đi, cuộc cách mạng trong quần chúng làm sao hãm lại cho được ? “. Cái nguy cơ là ở chỗ đó . Wait & See !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.