About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    nguyen hung

    Không có gì phải ngạc nhiên cả khi chúng ta và cả thế giới thấy rõ bọn lãnh đạo csvn hèn nhác,khiếp nhược trước kẽ thù ngàn năm phương Bắc vì thầy của chúng là Hồ Chí Minh đã bán cả hồn xàc cũng như gian sơn gấm vóc cho Tầu,ngay cã khi hấp hối trên giuờng bệnh ông ta ước ao được nghe một bản nhạc Tầu và mong sớm được về với bác Mao.
    Hởi đồng bào VN trong nước và khắp nơi trên thế giới hãy suy gầm,muốn chống giặc Tầu hiệu quả,thì trườc tiên hãy dẹp bỏ kẽ nội thù Lê Chiêu Thống trong nước như lời nhận xét chính xác của cưụ tổng thống Nga Boris Yeltsin rằng:
    Cộng Sản không thể nào sửa chửa,mà cần phải đào thải nó,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.