About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    KHANH NGUYEN

    Chúng ta hãy tự cởi trói cho mình, cho dân tộc mình. Chỉ có CSVN hèn nhát, nhu nhược mới phải cúi đầu vâng dạ trước bọn xâm lăng phương Bắc để được vinh thân phì gia, đan tâm chia cắt đất nước cống nạp cho kẻ thù làm đau lòng tổ tiên từ ngàn năm gây dựng.

    Chúng ta hảy cùng sát cánh bên nhau đánh đuổi kẻ thù ra khỏi biên cương, lấy lại những gì đã mất. Con cháu Lạc Hồng dù còn non trẻ quyết không để mất một tấc đất, một thước biển của cha ông. Nhất định chúng ta sẽ thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.