About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Long Van

    Diều 4 Hiến Pháp được tạo dựng bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam thông qua Quốc Hội của Cộng Sản là một sự thách thức lớn lao với dân tộc Việt Nam. Điều này đã để lộ nguyên hình một đảng Cộng sản độc tài trắng trợn dùng bạo lực và bịp bợm để chiếm đoạt quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Điều 4 Hiến Pháp Việt Cộng đã phủ nhận quyền tự do ứng cử của toàn dân. Như vậy, mặc dù dân có đi bầu nhưng quyền bầu cử đó được xem như vô nghĩa. Dân đã bị lừa bịp bởi Cộng Sản khi họ cho rằng đi bầu là dân đã chọn người đại diện của họ. Những người đại diện đó mang một trách nhiệm cao cả là lảnh đạo toàn dân để bảo vệ và xây dựng đất nước đến chổ phú cường. Chắc chắn là dân Việt Nam không bao giờ tin như vậy nhưng không biết làm sao đòi lại quyền tự quyết của họ và họ phải đành cam chịu bị tước đoạt quyền thiên liêng cao quý đó. Thật quá rõ ràng, điều 4 của hiến pháp này đã tước đoạt quyền ứng cử của toàn dân vì quyền ứng cử nằm trong tay đảng Cộng Sản và chỉ có những đảng viên đi đúng với đường lối độc tài của đảng mới được đưa ra để dân bầu. Như vậy quyền tự do ứng cử và kể cả quyền tự do bầu cử của toàn dân bị tước đoạt quá rõ ràng bởi đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Khi đưa ra điều 4 Hiến Pháp, Đảng Cộng Sản đã đưa ra một định luật xã hội là chỉ có đảng viên đảng Công Sản trung kiên mới được đề cử bào Quốc Hội để cho dân chọn lựa. Dân chọn thế nào tùy ý nhưng người Cộng sản vẫn trúng cử. Cuộc bầu cử như thế quá khôi hài và thiếu liêm sĩ. Rõ ràng đây là một đảng độc tài dùng bạo lực để ra luật lệ nhằm chiếm đoạt quyền tự quyết của dân tộc trong tay mổi người dân và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam đã bị tước đoạt bởi lưởi lê và họng súng của đảng Cộng Sản Việt Nam từ xa xưa.
    Ngay bây giờ đảng Cộng Sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 của Hiến Pháp này và thay vào đó một điều lệ mới cho phép toàn dân được quyền tự do ứng cử và bầu cử. Và Đảng Cộng Sản phải tạo điều kiện để cho dân thực hiện quyền ứng cử và bầu cử được tự do và công bằng để toàn dân chọn người có khả năng và đạo đức lảnh đạo dân Việt Nam ngỏ hầu có đủ sức mạnh đương đầu với cuộc xăm lăng bằng vũ lực, kinh tế, và di dân của Tàu vào đất liền và biển cả của Việt Nam. Có như thế thì họa mất nước trong tay Tàu Cộng trong hiện tại và tương lai sẽ được hóa giải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.