About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Bao Tran

    Thấy gì qua thuyết tái sinh hiệp định Paris? Một VN dân chủ sẽ là sợi thòng lọng thắt ngang cổ Trung Quốc. Một VN CS đu dây nếu họ thành công chính sách đu dây sẽ là tiền đề nguy hiểm cho quyền uy Hoa Kỳ tại đông Á khi khu vực xem đu dây là một sách lược tốt và khả thi. Nếu vậy đơn giản là cả TQ và Mỹ ngồi lại với nhau chọc gây VN cho ra chuyện rồi lôi hiệp định gì đó ra đưa VN về tình trạng phân đôi đối cực phi chiến tranh. Vậy là họ đồng an tâm riêng VN là khóc ròng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.