About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Chu Việt

    Một bài phân tích sâu sắc có giá trị thuyết phục về hiện trạng suy yếu của kinh tế Việt Nam và khả năng của ĐCSVN trong dự tính muốn sao chép mô hình kinh tế của Trung Quốc. Tôi chú ý tới lời tuyên bố của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về sự cần thiết phải làm cách mạng chính trị đề thay thế thể chế độc tài toàn trị hiện nay bằng một chế độ dân chủ pháp trị nếu muốn tiếp tục sống còn. Thật ra, ông cũng chỉ nhắc lại lời căn dặn của mưu sĩ Đặng Tiểu Bình trước đây. Đó là mô hình chính trị mà Việt Nam cần thực hiện trước để tránh làm tay sai cho Trung Quốc. Muốn tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng đi lên xin nhắc lại câu cuối trong bài này: Việt Nam phải có Tự Do Dân Chủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.