About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tam Nguyen

    Theo tôi nghĩ, vụ Bạc Hy Lai không phải là cuộc đấu đá trong nội bộ Trung quốc. Đấu đá có nghĩa xung đột quyền lực giữa các phe phái nhẫm lãnh đạo chính trị trong nội bộ. Đằng này, Bạc Hy Lai đã lộ chân tướng lạm quyền và tham nhũng.Bà vợ dính líu trong vụ giết người vì chuyễn tiền đồ sộ ra ngoại quổc. Ông chồng cho con đi học ở trường đắt tiền lại có vệ sĩ theo bảo vệ. Đây là vụ thanh trừng nội bộ phạm pháp. TT Ôn Gia Bảo lên tiếng trước khi xẩy ra vụ này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.