About the author

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    Chu Việt

    Thực tế lịch sử cho thấy cho dù nhà Minh thi hành chính sách thực dân khai thác triệt để tài nguyên nước Việt Nam, biến nước ta thành quận Giao Chỉ và nỗ lực đồng hóa dân tộc Việt, họ đã thất bại ê chề. Ngược lại, họ đã bị chính chúng ta đồng hóa, biến thành người Việt Minh Hương (gốc Minh). Chứng cớ nhãn tiền là nhà văn Hồ Dzếnh và biết bao con cháu Minh hương khác. Tôi họ Chu, người Việt, mà Việt Nam làm gì có họ Chu? Khi một dân tộc đã có một nền văn hóa và ngôn ngữ khu biệt, họ có thể bị ngoại bang thống trị nhưng đồng hóa thì không bao giờ.

  2. 2

    kka

    không hiểu gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.