About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  nguyen tuong ba

  Không trả nổi nợ ,phá sản rất đáng trách.Nhưng lừa tiền của các thế lực tài chánh trên thế giới không thể xem thường và sẽ lãnh các hậu quả lớn không lường trước.
  Chúng ta hãy coi xem .
  Nguyễn Tường Bá

 2. 2

  Tr. Tuệ

  Tạp đoàn (đoàn thề tạp nhạp) “Đỉnh Cao Trí Tuệ” đang lèo lái vận mệnh VN, nghỉ là quản lý kinh tế thị trừơng không cần đến giai cấp trí thức chuyên ngành, tỏ ra khinh thường đạo đức và uy tín trong việc kinh doanh, áp dụng lối cai trị chuyên chính cường quyền (quen thói cai trị người dân, lâu ngày thành lệ mà không ý thức được) vào việc điều hành kinh tế. Cứ nghỉ là mình vốn có chút ít kinh nghiệm tiếp liệu trong những năm kháng chiến trong rừng, lại thêm hiểu biết về xảo thuật “mượn đầu heo nấu cháo”, mượn đầu này trả đầu kia, khi cần thì “đá cá lăng dưa” cho qua lề…. kiểu làm ăn cướp giựt của bọn con buôn chợ Cầu Ông Lảnh, lại có Mafia Năm Cam hậu thuẩn thì phe đảng ta nhứt định phải giàu thôi….còn nạn nhân là ai không cần biết đến.

  Con buôn là toàn ban bộ chánh quyền vc, Mafia là bộ chánh trị và CA….nạn nhận là nhân dân VN và tiền đồ Tổ Quốc.

  Thực tế điều hành kinh tế thị trường vô cùng phức tập, phải nói là khó khăn nhứt. Ngoài học vấn cao, kiến thức rộng, kinh nghiêm chuyên môn thuộc bậc tối thượng thừa, lảo làng về luật chơi trong thương trường, thành văn và bất thành văn, v.v…và v.v…. đó là điều kiện kỷ thuật căn bản tối thiểu ắt có… chưa phải là đủ, người đó phải thật là thông minh, trong sạch, biết phục vụ trong tinh thần Tứ Ân, lịch thiệp của một nhà ngoại giao, ứng xử mọi người liên hệ như một nhà làm chánh trị trong sáng không bị nhiễm ô bởi bản chất cộng sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.