About the author

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    Bao Tran

    Cái khó nhất của vận động quần chúng là biến nó thành phong trào. Trên đời này không có ý kiến hoàn thiện hay con người hoàn thiện, nghĩa là bất kỳ ý kiến gì cũng có thể bị phản biện. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta phải phản biện lẫn nhau? Tôi cho rằng không cần biết người đưa ý kiến là ai, kể cả khi nếu anh ấy nhận lệnh từ bộ chính trị VN thì lời kêu gọi vẫn có thể xem là một cơ hội, vấn đề là chúng ta vận dụng ra sao thôi. Tôi cũng tự hỏi hỏi sao chúng ta cần một tổ chức có phân chia chức vụ cấp bực cho vận động quần chúng? Nếu mục đích duy nhất của chúng ta, bất luận trăm người trăm chính kiến khác nhau, là vận động quần chúng thì tốt hơn hết chúng ta nên tận dụng mọi thời cơ có được để thực hiện. Nhưng thực hiện ra sao không nhất thiết phải có người cho sách lược hay ra lệnh , hoặc dẩn dắt gì cả. Mỗi người chỉ cần vận dụng toàn tâm, toàn trí, toàn sức, toàn điều kiện cho phép để làm một điều gì đó mình cảm thấy là góp một viên đá cho thành trì dân chủ thì làm. Một con người là vô nghĩa , một đảng là giới hạn, nhưng khi mọi người chúng ném đá thì tôi tin độc tài sẽ chìm trong biển đá. Trí tuệ con người kinh khủng lắm, nếu bạn cố gắng vận dụng cho mục đích ném đá độc tài, tất cả mọi người cùng vận dụng cho ném đá độc tài thì lời kêu gọi luôn luôn là cơ hội để tạo ra sự đồng loạt. Một kế hoặch có thể bị kẻ thù phá, nhưng ai cũng tự cố gắng nghĩ cách mà làm thì chả ai chống được. Sức mạnh lớn nhất không nằm trong kế hoặch nhưng nằm trong sự hổn độn vô kế hoặch nhưng đồng loạt cho một mục tiêu duy nhất. Đó chính là cái làm nên mùa xuân Ả- Rập đó.

  2. 2

    Dế mèn

    Đồng ý với những phân tích và nhận định rất sâu sắc của chị Hoài. Chúng ta sẽ không thuyết phục được ai, sẽ không làm nên điều gì để khả dĩ thay đổi được cái thể chế toàn trị này, nếu “chúng ta đã đánh mất cảm giác về tư cách và về quyền có một nhân cách”. Con Đường VN thiếu tính thuyết phục!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.