About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Việt

    Rất đồng ý với lập luận của Mr. Phạm Trần. Vấn đề của VN chúng ta là, đối tượng bối cảnh đã có sẵn, hào khí các dân tộc bạn đã ở cao độ, vậy hệ thống lãnh đạo mặt trận Dân Chủ VN đã sẵn sàng chưa? Còn chờ gì nữa ? Nếu bảo rằng chưa sẵn sàng, thì hóa ra bấy lâu, các quý vị chỉ đấu “Võ Mồm” mà thôi ??? Trước khối quần chúng khao khat Tự do, Dân chủ như bấy lâu, mà không có “lực Đẩy”, (motivation), thì làm sao mà xuống đường cho được ? Nhắc nhỏ cho các ông Lãnh đạo đừng quên rằng, “lời nói phải đi đôi với việc làm”, một khi đã tung ra một lời Hô Hào hành động, hiệu triệu toàn dân,hoặc pháo lệnh xung phong, thì mọi kế hoạch yểm trợ cho trận đồ ấy đã phải sẵn sàng tung ra một lượt, để yểm trợ và nuôi dưỡng khí thế “xông tới” ấy ! Không như vậy, có nghĩa là các ông đang lừa dối quốc dân, chui trong xó nhà, bắc loa “xui trẻ ăn cứt gà”, may ra thắng lợi, thì nhào ra ăn có, nếu thảm bại, thì chuồn nhẹ thoát thân, mặc cho thiên hạ ” máu đổ thịt rơi”, phần mình, ” tẩu vi thượng kế”. !!!. Xin mọi người hãy đề cao cảnh giác, nhìn cho rõ những bản mặt chúng trong bối cảnh lịch sử này mà nhớ đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.