About the author

Related Articles

3 Comments

  1. 1

    Nhan T Nguyen

    Well, we can’t expect everything to be perfect on the first try and the fight for liberty and freedom of our people is the responsibility of all the Vietnamese people who love Vietnam. We shouldn’t be angry at anyone, we now learn from our experience and this is the first time we had an opportunity to discuss with the federal officials about the important issue and it was first time so it had a mistake here and there. We need to look back to see what we could do to make things better next time we meet with them or anyone else. We need to have a very clear objective for the meeting and an agenda that can be agreed by all participants. The agenda of course can be changed but it has however to be notified and agreed upon. And that we need to have an assigned individual or individuals who have the responsibility to be a coordinator or contact person for our organization. Be patient and because of our love for Vietnam, we all need to focus on our goal at hand which is to liberate not just the dissidents but all Vietnamese people from the dictator. If that is our objective then what tasks we need to do and how we are going to do it, that is more important than bickering. Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.