About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  nguyen tuong ba

  Tôi hòan toàn đồng ý với nhận định về xã hội và nước Việt độc tài phong kiến ngày nay của Nhà văn Song Chi.Ước mơ ” Bao giờ mà trong suy nghĩ của chính người dân phải tự thay đổi,trước hết về mối quan hệ giữa nhân dân-quan
  chức(chính quyền),và việc người dân có những cái quyền gì,thì lúc đất nước này may ra mới thay đổi được!”Đúng với một nhà văn hóa chân chính yêu nước,có lương tâm rất đúng và đáng ca ngợi.Nhưng với các người đấu tranh :Dân Chủ phải tranh đấu mới có .Và đã có nhiều tấm gương
  được 125 nước dân chủ công nhận vinh danh như HT Quảng Độ và cụ Hòang Minh Chính,LM Nguyễn văn Lý v.v…hay các người trẻ Nguyễn Tiến Trung,Lê thị Công Nhân…Cuộc tranh đấu tiếp tục ngày càng gia tăng mạnh bùng phát.
  Nguyễn Tường Bá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.