About the author

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    Anhcam

    Ông này thật là may mắn ,lúc ông sinh ra từ năm 1948 taị Hànội,tôi đã 14 tuổi ,dở dang lớp préparatoire đã 4 năm tại xứ Lạng ,từ đó khoác áo lính cho đến tháng tư 1975 thì đi tù CS ,riêng ông thì được học hành từ trường Tây Đàlạt và liên tục qua Pháp ,Mỹ học hành thành tựu như ngày nay ,thật đáng khâm phục! Hy vọng ông sẽ là nhân tố tạo sức mạnh cho đợt sóng thần quét sạch lũ cộng nô Tầu cộng để nước Việt mình văn minh và hùng mạnh , mong lắm thay.

  2. 2

    Danny Trannox

    I am so proud of Dr. Thuan Trinh. His science background and Buddhist insight has amazed us. I really enjoy his work. Thank you very much Dr. Thuan for your effort to spread the word of science and Dharma!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.