Home » Archive by Author

Articles by

Lưu giữ lịch sử người Việt: Phỏng vấn TS Thúy Võ Ðặng
March 22, 2012 – 12:02 am | No Comment
Lưu giữ lịch sử người Việt: Phỏng vấn TS Thúy Võ Ðặng

IRVINE – Tại đại học UC Irvine đang hình thành một kho lưu trữ lịch sử cá nhân các thành viên trong cộng đồng Việt Nam do chính họ kể lại. Ðây là một dự …

Biên bản buổi họp 29 tháng 4 của TT Ford về công tác di tản
May 3, 2011 – 12:10 am | No Comment
Biên bản buổi họp 29 tháng 4 của TT Ford về công tác di tản

Ðây là bản dịch tài liệu mật của tòa Bạch Ốc đã được giải mật, một biên bản từng lời nói trong cuộc họp Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ.
Tài liệu được đóng …

Ba lý do Trung Quốc sẽ không thả nổi nhân dân tệ
September 28, 2010 – 3:53 am | No Comment
Ba lý do Trung Quốc sẽ không thả nổi nhân dân tệ

Bất kể áp lực của Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ không thả nổi tiền nhân dân tệ, theo phân tích đăng trên tạp chí Foreign Policy ngày 24 tháng 9. Bài phân tích của ông …

Toán học gia Ngô Bảo Châu với thành tựu hàng đầu thế giới
March 28, 2010 – 1:06 pm | No Comment
Toán học gia Ngô Bảo Châu với thành tựu hàng đầu thế giới

NEW YORK (NV) – Công trình nghiên cứu của một giáo sư toán học người Việt Nam được tạp chí Time xếp vào danh sách 10 khám phá khoa học quan trọng nhất của thế …