About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    người già vn buồn

    Nếu csVN cho rằng mình “chính danh”thì không thể chối bỏ tranh luận về vai trò của mình .Yêu nước VN không thể đồng nghĩa yêu XHCN và yêu CS .Các nhà gọi là trí thức phải hiểu:trí thức là trí thức chứ không phải “trí thức”XHCN là hơn các trí thức khác .Khi anh,chị là trí thức thì anh,chị hiểu rằng tri thức là mệnh đề chung cho mọi người còn trí thức XHCN chỉ dành cho những ai yêu XHCN .Từ đó sự hạn hẹp trong suy nghĩ hay tư duy của các vị đã xuất hiện .Hãy sống cho mình,chính mình,đừng làm thân,óc tầm gửi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.