About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Thomas Tran

  Kính thua quý vị
  Đây là bài nên đọc và chuyển tiếp để tìm ra phuơng cách có thể có lực lượng đối trọng (Contre-poids) với chính quyền cs
  Trong thời kỳ chống Pháp thì cs đòi hỏi có những tổ chức xã hội dân sự để giật dây chống Pháp. Thành công rồi thì chúng công khai xử dụng những tổ chức xã hội dân sự để thực hiện chủ nghiã cs qua tuyên truyền, do thám, báo cáo khiến mọi người nghi kỵ lẫn nhaụ Đó là nằm trong chủ trương Đoàn Ngũ Hóa Nhân Dân để dễ dò xét và làm tai, mắt cho chúng để củng cố quyền lực. Manh tâm của cộng sản là như thế, cho nên ngay những cựu quân nhân của chúng cũng không được thành lập Hôi đoàn, Phong trào, Hiệp Hội, v..v.. mà chỉ được phép thành lập Câu Lạc Bộ với rất nhiều giới hạn hoạt động. Chúng dựa vào luật của chúng tạo ra và nếu như trong luật có kẽ hở thì chúng vẫn ngang nhiên KHÔNG áp dụng luật mà xử theo Luật Rừng. Thật chúng đã đã và đáng thi hành chử trương “ĐẢNG MUỐN LÀ TRỜI MUỐN”. Đã nhiều vụ CA ngang nhiên nói “Luật hả! Luật là Tao đây”. Thật quá ngây thơ khi tin vào luật, khi các quốc gia tình nguyện giúp csVN làm luật. Chính tai tôi đã nghe một quốc cán cs (Cán bộ quốc tế) tuyên bố là “Ta sẽ ký tất cả những hiệp ước nhung KHÔNG thi hành điều khoản nào bất lợi cho Ta” Đó! Luật của “bộ lạc CHXHCNVN” là như thế. Công trình của Mỹ và Thế Giới Tự Do đưa CSVN vào LHQ, vào WTƠ để mong csVN trỏ nên “văn minh hơn” đều là …công cốc hết.
  Vậy phải làm sao để có thể ép csVN vào luật chơi quốc tế? Không thể bạo động vì không có thực lực Không thể bất bạo động vì csVN xử dụng luật Rừng, khủng bố dã man ngay. Theo thiển ý chỉ có cách gây KIỆT QUỆ VỀ KINH TẾ, TÀI CHÍNH là csVN phải bị dân chúng nổi lên phản đối và khi đó dân chúng tranh đấu vi có chính danh thì csVN mới bị lật đổ.
  Làm thế nào để có thể gây kiệt quệ về Kinh Tế? Đó là điều các lãnh tụ Trong Nước biết rõ tình hình, biết rõ thực trạng để có kế hoạch. Người Việt hải ngoại không thể làm thay cho người trong nước vì không có đủ dữ kiện. Phe Ta ở hải ngoại chỉ có thể kêu gọi thế giới ĐỪNG Vì Lợi Nhuận mà tiếp tay cho cs, nhưng điều này cũng không dễ vì chẳng ai từ bở lợi nhuận đâu.
  Kính chuyển để thẩm định và tìm ra phương cách giải thể cs ỏ VN.
  Mong lắm thay
  Kính
  T D Tran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.