About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tan Khuong

    Truong Tan Sang noi “…quan doi phai trung thanh, bao ve to quoc, nhan dan rồi mới đến Đảng, có như vậy mới đúng….”. Khong phai la “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” đâu, ma là vừa đánh vừa vuốt. Quân đội bảo vệ to quoc, nhan dan trong đó có Đảng. Quan doi chỉ phải trung thành với to quoc, nhan dan; khong thể bắt quan doi trung thanh voi Đảng. Cuu chien binh đang bị lợi dụng như đã bị lợi dụng trong chiến tranh. Phai công nhận rằng nguoi Cong San rat tinh vi va xảo quyệt trong nghe thuat “chơi” chữ. Neu chung ta khong cẩn thận phân tích lời văn, tiếng nói, chung ta se bị sập bẫy, vô tròng của Đảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.