About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Lý Trinh Châu

  Được một bằng hữu giới thiệu, liền vào thăm thì thấy nội dung “Vietthuc.org” khá nhiều bài vở giá trị, dụng ngữ phong phú mà tinh xác và chính xác, thầm nghĩ những bài như thế này thì chắc chắn “Vietthuc.org” sẽ đóng góp nhiều cho đại cuộc cách mạng Văn Hóa và Chính Trị để cứu dân cứu nước hiện nay.

  Nhưng lướt mắt đến bài “W.E. Deming, cha đẻ quản lý chất lượng” thì CHƯNG HỬNG!!!!

 2. 2

  thu tuc du hoc canada

  Đây là thời gian tốt nhất để làm một vài
  kế hoạch cho dài hạn và nó thời gian đểlàm tốt nhất.
  Tôi có đọc bài này và nếu tôi có thể chỉ muốn giới thiệu số thú vị điều hoặc tư vấn .
  Có lẽ có viết tiếp theo đề cập đến bài viết này.
  muốn đọc hơn vấn đề khoảng nó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.