About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Tình sầu vạn ý

  Bác viết sách không phải là bác đúng. Ở Hoa Kỳ, ai muốn viết sách, in sách, bán sách chả được. Bác thử đưa chứng minh của bác lên sci.math xem người ta bác bỏ như thế nào. Ngay tại đây đã thấy bác sai rồi

  ” x3 + y3 = z4
  Chúng ta viết lại phương trình trên thành
  x3 + y3 = z • z3 ”
  z là ẩn số,c là hằng số nên không thể đặt c = z được.
  “Áp dụng phương pháp bình dân, xin phép quý vị trình bày cách rất dể nhớ như sau:
  gia đình rân & sen “r & s” và con cái “c”
  ζ(s) = rn + sn = c
  r = n√(c – sn) ζ(c) = 1
  n à ∞
  x = r.z
  y = s.z ”
  Ngoài ra ζ(s) = rn + sn với nghĩa ζ là một hàm của biến s. Thế thì ζ(c) = rn + cn làm sao mà ζ(c) = 1 ? . Nếu vậy thì rn + cn = 1 sao ?!!! Nếu ζ(s) = rn + sn thì bác phải viết ζ(r,s) = rn + sn với nghĩa ζ là một hàm của 2 biến r và s.
  Bác nên tỉnh lại đi. Bác ngộ nhận bao nhiêu năm rồi đó. Nhiều người đọc bài bác viết, chán quá họ chẳng buồn comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.