About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Phạm Thượng

    Trước sau gì người CS củng phải ra đi,đó là lẻ tất nhiên để nhường lại cho những người khác có khả nãng lảnh đạo đất nước vượt qua những thử thách chông gai này.Tất nhiên tại sao?rất rỏ ràng,đảng CS từ dân mà ra mà nay họ đang từ bỏ dân,ví như cây thì có gốc nay cây không có gốc thì làm sau sống,đứng được?bằng chứng?cứ nhìn vào những vụ cướp đất cửa đảng và đám cán bộ do họ đào tạo ra thì biết, không những mọi người đều thấy ,đều biết mà ngay chính họ cũng thấy,cũng biết như thế nửa.Một bằng chứng nửa,ai cũng biết và họ cũng biết đó là câu”thêm bạn bớt thù”,nhưng thực tế thì họ càng ngày càng tạo ra nhiều kẻ thù hơn,như bắt bớ người vô cớ rồi gắn ghép họ vào tội chống đối nhà nước ,chống người thi hành công vụ,tai sai cho thế lực thù địch,theo đuôi bọn cơ hội diển biến hòa bình,nhận tiền từ nước ngoài là làm gián điệp cho nước ngoài….thử hỏi coi nếu mình có nhiều kẻ thù ,kẻ chống đối như vậy thì làm sao thọ được?còn nửa,đảng từ dân mà ra nên dân là cha là mẹ,những đảng phái,đoàn thể chính trị khác coi như anh chị em cùng cha cùng mẹ,đương nhiên làm sau mà tính tình suy nghỉ giống nhau được,ai cũng rỏ ràng ràng như trong gia đình mình vậy,cớ gì mà giết,mà diệt anh chị em mình chỉ gì không có cùng quan điểm với mình, phải chăng quá bất nhân,bất nghỉa lắm hay sao?còn nửa cưởng chế đuổi dân ra khỏi nhà họ,bồi thường rẻ mạt,cho công an đàn áp,du đảng đánh đập họ… chẳng khác gì lôi cha mẹ mình đuổi ra khỏi nhà,chẳng phải quá bất hiếu lắm hay sao?nếu nói như đảng bảo nhân dân làm(là) chủ nhà nước quản lý,vậy thì lý do gì, luật pháp gì lại dung túng cho thằng quản gia nắm đầu chủ đuổi đi,còn sai người đánh đập chủ mình nửa,chẳng phải quá bất trung lắm hay sao? chuyện quản lý đất nước mà nhúng nhường đối với ngoại ban,tự ý cắt đất,nhượng biển,rục rè trước kẻ thù,dấu nhân dân,nói láo với nhân dân là cha,là mẹ mình,phải chăng quá bất trung,bất tín lắm hay sao? cuối đầu,nịnh bợ,tân hót,khiếp sợ,trước kẻ thù của dân tộc hàng ngàn năm nay mà không biết thẹn,phải chẳng mất lể nghỉa lắm hay sao?Tóm lại những điều nhân,lể,hiếu ,nghỉa ,trung,tín không có thứ nào cả thì giống như cây mà không có gốc,không cội,nước mà không nguồn thì quí vị hiểu ra sao rồi ? Phạm Thượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.