About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Thiện Thành Nguyễn US

    Lá thư rất hay và rất có ý nghĩa trong Mùa Giáng Sinh..Nếu Anh Ba Dũng ‘Nhà Ta’..Thực hiện thì Anh Ba Dũng sau này khi Nằm Xuống bất cứ vì Lý do gì Cũng sẽ Được Phong Thánh Cũng như Anh Việt Dzũng của Chúng Ta ở Hải Ngoại..Mong Anh Ba Dũng nên suy nghĩ và Thực Hiện cho Dân Nước Việt ko còn Đau Khổ ..Rất Mong Hồn Thiêng Sông Núi cũng như Vong Hồn của Anh Việt Dzũng Của Chúng Ta Xoay Chuyễn Phò Độ cho Anh Ba Dũng Buông Dao Đồ Tể để Trở Thành Chánh Quả..Mong lắm Anh Việt Dzũng ơi..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.