About the author

Related Articles

4 Comments

 1. 1

  NguyenTich

  Hoan toan ung ho ban !

 2. 2

  Đạo Tôn

  Thưa Ông Huỳnh Ngọc Tuấn và Tiến sỹ Lưu Nguyên Đạt
  Quốc Tổ Mỹ Việt Đại Miếu /www.quocto.com trân tro.ng chúc phúc chúc thọ tơi nhị vị và quý quyến . Vấn đề Phật Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ lâm vào tình trạng
  … ( chúng tôi chưa tìm dược chữ gì cho thật chuẩn xác … xin quý vị độ lượng bổ túc ) Lý do là các hàng tăng sĩ và cả Phật Tử nữa Không HưƠng Khó Cúng bái Thần Linh Bản địa tức Thổ Thần Hoa Kỳ , THiền Thần Thần Hoa Kỳ , Thủy Thần Hoa Kỳ cùng các bậc tiên hiền liệt thánh lập quốc Hoa Kỳ cụ thể là Đức Quốc Tổ Hoa Kỳ George Washington …Tuyên thệ nhập tịch Hoa Kỳ song là chỉ lo phong uế lên … nên bị Ma quỷ Hoa Kỳ hành nên nôi tình Phật giáo rối loạn … Thưa Luật sư Lưu Nguyên Nguyên Đạt và Phật Tử ưu tú Huỳnh Ngọc Tuấn
  xin nhị vi vì Đạo và đời chỉ giáo cho chúng tôi rằng nếu làm con không thờ cúng cha mẹ thì ắt là đưa con bất hiếu , là công dân có văn minh văn hóa mà không cúng giỗ Đức Quốc Tổ George washington ( Quốc Tổ của Người Mỹ Gốc Việt ) xin thưa Luật sư Lưu Nguyên Đạt xin Luật sư chỉ giáo cho chúng tôi rằng chúng tôi thờ cúng Đức Quốc Tổ Hoa Kỳ có phạm luật Hoa Kỳ không . Trong 39 năm qua chúng tôi những Người Mỹ Gốc Việt đã gởi hàng chục tỷ đô la Về Việt nam để cưu đói bà con bị Cộng Sản bỏ tù bỏ đói , Nay những người đó muốn thờ cúng Đức Washington đã cưu chúng tôi lúc thuyền chìm giưa bể … rồi cho chúng tôi công việc làm , chúng tôi có tiền gởi về Việt nam cưu đói … bát cơm phiếu mẫu nghĩa so nghìn trùng .. nay bà con tôi thờ cúng Washington Đô La Đại Thần Chủ cưu người Việt Nam có phạm tôi gì không . Kính xin Ông Huỳnh Ngọc Tuấn và Luật sư Lưu Nguyên Đạt chỉ giáo .

 3. 3

  Đạo Tôn

  xin bổ túc cho rõ :- Làm con không thờ cúng cha mẹ là đưa con bất hiếu , là công dân mà không thờ cúng Quốc Tổ thì là dân bất nghĩa , Các Ông Su Bà Vãi ở Hoa Kỳ trụ trì các Chùa , Tịnh Thất Tăng Xá , Tu Viện Phật Giáo … Làm Chùa trên Đất Hoa Kỳ , Su vãi , Phật Tử có quốc Tịch Hoa Kỳ mà không Quốc Tổ Hoa Kỳ thưa Phật Tử Huỳnh Ngọc Tuấn theo Kinh Luật Nhà Phật ghi rõ trong Kinh mắc tội gì , và Thưa Luật sư Lưu Nguyên Đạt theo luật thế gian mắc tôi gì
  http://www.quocto.com / Đạo Tôn

 4. 4

  Viet Thuc

  Thưa Liệt Quý Vị:

  Phật trong Tâm. Tâm Linh.
  Đạo là cuộc Hành Trình trong Ta.
  Nhà của Ta là Nhà của Tâm Linh.

  Người tức Đạo Tôn. Thờ Phụng.
  1. Reverence, deep respect;
  2. Devotion, dedication, piety;
  3. Ecumenical, universal faith.

  Tam Đại: Thiên, Địa, Nhân

  Trân Trọng. Lưu Nguyễn Đạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.