About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Việt

    Thật là một cao kiến, khi Ts. Liên nêu lên vấn đề này . Nhà cầm quyền CSVN sẽ phải ra đi, chỉ là vấn đề thời gian; sự khổ ải mà nhân dân VN đã phai gánh chịu bấy lâu, biết có ngày nào được đền bù (?) nhưng tài sản quốc gia bị ăn cướp, phải được trả lại cho quốc gia, mới là công đạo. Nhưng ….tẩu tán của cải có nhiều cách, không chỉ là ngân hàng Thụy sĩ (như Mubarak), mấy tên trùm tư bản đỏ VN chắc chắn đã học được bài học này, không dễ gì lấy lại của chúng ? Chúc Ts.Liên hoàn thành được sứ mạng cao cả ấy cho dân tộc VN được nhờ. Hâm mộ thay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.