About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Trần Việt

    Nói lại cho rõ, từ ngữ Chiến tranh Cổ điển và Chiến tranh Quy ước, là một. Còn Không Quy ước, tôi không hiểu người viết muốn nói gì ? Cần biết rằng, còn một loại Chiến tranh Du kích, cũng đã có binh thư rồi. Bây giờ, chúng ta đang ở thời đại Chiến tranh Bấm nút ( mà có lần ông TT. Ngô Đình Diệm nói đến trong bài diễn văn ngày ấy ). Người đọc rất cảm thông tâm tư của người viết,nhưng đừng quên tôn chỉ của diễn đàn Việt Thức đã nói ở phần đầu, nêu đích danh và xỉ vả nhau, là điều tối kỵ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.