About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Anh Do

    Tác giả chứng tỏ có một trình độ hiểu biết cao rộng nhưng hoàn toàn lý thuyết. Đoạn kết tác giả chỉ cảnh báo “khôi phục bộ mặt vốn có của lịch sử”. Không hiẽu tác giả muốn nhắc tới khôi phục lịch sử ở giai đoạn nào? Trong phần phân tích, tác giả chia sự phát triển làm ba giai đoạn, nên ngùời đọc sẽ ngố ngảng vì câu kẽt có vẻ trung dung.
    Người đọc cũng như giới trẻ được đặc biệt nhắc tới sẽ có một ý niệm thực tiễn hơn, nếu tác gỉa vớikhả năng phân tích và nghiên cứu sẵn có giúp khai triền những phương thức áp dụng thực tiễn cho lý thuyết tác giả chủ trương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.