About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Thomas Tran

  Rồi!Hai việc nên và cần lưu ý: 1/Nếu có cuộc “Cách Mang hoa lài/nhài” ỏ Trung quốc là cộng sản VN mất ô/dù che chở. 2/ Trung cộng đã phải ngăn chặn các nguồn thông tin mục đich không cho quảng bá tin cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông và cũng để ngăn cản kêu gọi tập hợp để biểu tình làm cách mạng lật đổ bạo quyền.
  Thông tin vô cùng quan trọng. Phe Ta trong nước phải nghiên cứu mọi biện pháp thông tin mau chóng và sâu rộng thì mọi hành động mới có kết quả tốt.
  Kính
  T D Tran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.