About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    silvebullet

    Dân tộc Việt Nam có qúa nhiều kẻ hèn hạ (tư cách nhân phẩm đạo đức …). Do điều kiện thuận lợi, may mắn, nhiều kẻ được xã hội ưu đãi … có chức cao quyền trong, nhiều người cũng có trình độ học vấn khá cao. Trong khi ở các quốc gia khác thì “tầng lớp này” là tầng lớp có nhiệm vụ và bổn phận làm đầu tàu cho xã hội … Nhưng rất là không may mắn cho VN … (theo nhân xét riêng của tôi quan sát và theo dõi từ 1945 – 2013) thì ít nhất là 98% trong nhóm này (của VN) làm việc với mục đích chính là vinh thân phì gia => Vì vậy, VN trở thành như đang thấy cũng là một chuyện “ắt có & đủ” thôi.

    Dân tộc nào thì định mạng đó

    Sinh ra là nguời Việt Nam không do chọn lựa … Nhưng là phần tử của một tập thể không có chi để hãnh diện … thi chắc ai cũng “buồn” và “xót xa” cho cái thân phận VN của mình ….!!!???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.