About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Thomas Tran

  Người là yếu tố quan trọng nhất trong mọi lãnh vực. Do đó Người/Nhân sự phải đước đào luyện rất cẩn thận và ngay từ nhỏ để hiẻu biết Bổn phận va Trách nhiệm.
  Người trên cũng phải làm gương mẫu cho người dưới noi theọ Cấp trên tham nhũng thì làm sao cản ngăn được cấp dưới?
  Với cộng sản thì người là cái vốn quan trọng nhất để sinh lợi cho chúng hưởng. Với các nước văn minh tiến bộ thi NGƯỜI là yếu tố quan trọng nhất để làm xã hội, quốc gia tiến bộ, vì thế dân chúng nước Mỹ ….dốt nên họ phải lập không biết bao nhiêu trường học các cấp và trợ cấp cho con em đi học từ nhỏ, v..v..
  Kính
  T D Tran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.