About the author

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    Hoàng Việt.

    Tố Hữu là một văn nô đứng đầu Đảng trong thời bao cấp, thế nhưng ông ta đã nhìn nhận ra được sự việc về đất nước tương lai, nên vào khoản thập niên 1890 Ông viết bài thơ mà 2 câu mở đề ông đã tự chối bỏ nghề bồi bút của minh như sau: (Vâng! Tôi vãn làm thơ đấy chứ?. Dẫu trăm năm không chữ câu nào. Mỗi ngày lòng vẫn xôn xao. Buồn vui suy tính biết bao sự tình).và 2 câu giữa ông thách thức giới Lảnh đạo:(Việc đời sóng lớn gió to. Lái cho vững lái chèo cho vững chèo. Mùa vui từ hạt giống gieo).Thế nhưng mãi đến ngày hôm nay đất nước VN vẫn chênh vênh như người mù mất gậy!”Nói ra thì thật là đau lòng”!.

  2. 2

    Kim Xuan

    Bai viêt cua Vi Anh hay qua,dung thê,(CS Hà nội có một điểm chung là ham xa, vọng ngọai mà quên gần, không phát huy nội lực dân tộc, không dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân là nguồn gốc, là sức mạnh cơ hữu không có không được trong mọi công cuộc chống xâm lăng, bảo vệ bờ cõi, bất cứ nước nào thời nào trong lịch sử VN cũng như lịch sử các nước trên thế giới.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.