About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Chu Việt

    Mãi đến bây giờ ông Polgar mới xác nhận những điều mà TS Nguyễn Tiến Hưng đã rành mạch đưa ra trước công luận trong 2 cuốn “Hồ Sơ Mật dinh Độc Lập” và “Khi đồng minh tháo chạy”. Những lời hứa cũa một ông Tỗng Thông Hoa kỳ vể việc trả đũa “tức thời và mãnh liệt” khi CS vi phạm Hiệp Định Paris rốt cuốc chỉ là nhũng mảnh giấy lộn. Thể chế Tam Quyền Phân Lập cần được quan niệm lại để không thể trói tay hành pháp khi cần thực hiện những cam kết với một đồng minh cùng sông chết để bảo vệ TỰ DO cho miền Nam. Và đó là mission của Mỹ tại VN. Richard is nicknamed Tricky Dick for that reason. At the end, what he got from the Chinese anyway?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.