About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Nguyên Lê Hiêu

  Theo toi nghi: Cái lầm lớn của bài viết nằm trong câu sau:
  Khi ba-mươi-lăm nhân-vật hải-ngoại vỗ ngực tự xưng là trí-thức quì gối khom lưng kính-cẩn đệ-trình kiến-nghị cho lũ chóp-bu Ba-đình nhân-danh quyền-lợi Tổ-quốc thì tôi thấy họ thật đáng khinh-bỉ.

  Hành-động cư-xử khác ông Liêu có phải là sai hay không? Ai thấy ba-mươi-lăm vị này rủ nhau về Hà-nội chăng? Họ có xin vào gặp lũ chop-bu Bà-đình hay không? Và có được lũ chop-bu tiếp-đón hay không? Và khi gặp, họ có quì-gối-khom-lưng hay đứng thẳng đưa thư cho lũ chop-bu? Có thật đáng khing-bỉ hay không?

  Tôi nghĩ chúng ta đã phạm nhiều lỗi-lầm.
  Cái lầm thứ nhất khi cho rằng ông Liêu nọ là đỉnh-cao-trí-tuệ; theo ổng mà từ-bỏ Tổ-quốc mới là đúng. Các vị này chưa từ-bỏ Tổ-quốc có phải là sai, là ở dưới mức bình-thường không?

  Cái lầm thứ hai khi cho rằng làm khác đỉnh-cao-trí-tuệ không chỉ là sai mà là còn thật đáng khinh-bỉ. Sai là một ý-kiến phê-phán (judgmental opinion); khinh-bỉ là một thái-độ phán-đoán thiên-lệch cao-ngạo (prejudicial arrogance)

  Cái lầm thư ba là khi sách-động dư-luận theo mình để cu`ng “khinh-bỉ” người hành-động khác chúng ta, bài viết đưa ra những thông-tin không xác-thực như cảnh quỳ-gối-cong-lưng. Đây là một ngụy-tạo thiếu thiện-ý.

  Chúng ta đã từng cao giọng lên án Cộng-sản dựng lên thoại nhi-đồng Lê-văn-Tám tẩm xăng vào mình rồi chạy vào đốt phá kho xăng của địch. Vậy mà thoắt đó, chúng ta dựng lên cảnh quỳ-gối-cong-lưng. Trí-thức chúng ta không thể tùy-tiện cá-mè-một-lứa như họ.

  Nguyễn-Lê-Hiếu,
  9-11-2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.