About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Tran Van An

  Cam on anh Dat rat nhieu…Chua co tai lieu nao viet ve v/d nay NGAN, GON va de hieu nhu bai anh viet.

  Tuy nhien toi van con mot số cau hoi vo cung quan trong:

  [1] Tai sao hau het cac nuoc Au Chau va My lai “Vay No Khung Khiep de phat trien”?

  [2] Tinh trang NO NGAP DAU nay se mang lai nhung rui ro gi cho My va nhung dong minh lon cua My?

  [3] Lieu My va cac dong minh lon nhu Tay Au va Nhat trong tinh trang kinh te eo ot hien nay co the roi vao cuoc khung hoang tai chanh 0?

  [4] Trung Quoc co the khai thac duoc gi trong tinh trang YEU NHUOC va NO NAN NGAP DAU cua My va dong minh 0?

  Cam on anh…Tran Van An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.