About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  Nguyễn Ngọc Bích

  Trên bài “Đèo Ba Dội” có bức hình ghi là của Bùi Xuân Phái (“Thiếu-nữ ngủ ngày”) nhưng tôi gần như chắc chắn đó không phải là tranh Bùi Xuân Phái. Bức tranh quá hiện thực thành lộ liễu, trong khi tranh Bùi Xuân Phái bao giờ cũng ấn-tượng hơn nhiều.

 2. 2

  TS. Lưu Nguyễn Đạt

  Anh Nguyễn Ngọc Bích Thân:
  Đã bỏ bức tranh [đáng nghi ngờ đó] và thay thế bằng một bức “phác thảo” [esquisse] khác của Bùi Xuân Phái ” …Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng” .
  Mong Anh và Quý Độc giả Việt Thức được vừa ý.
  Trân trọng, Lưu Nguyễn Đạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.