About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Nguyễn Phương

    Sức mạnh của nước Mỹ là ở đầu óc cởi mở phóng khoáng, dùng người tài chứ không dùng người có lý lịch tốt “hồng hơn chuyên” hay con ông cháu cha theo kiểu chế độ cộng sản. Nước Mỹ dám dùng người Mỹ gốc Hoa 100% để làm đại sứ. Trung cộng có dám dùng người Hoa lai Mỹ làm đại sứ chăng ???

    Để làm một nước lớn và hành xử được như một người dân nước lớn, Trung cộng còn phải mất nhiều thế hệ mới theo kịp Mỹ. Còn tiếp tục theo kiểu độc tài cộng sản thì còn lâu lắm mới bắt kịp Mỹ. Trung cộng chỉ có thể trở thành một anh nhà giàu trọc phú, kiêu ngạo, nhưng khó có được phong thái của một “gentle man” của dân Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.