About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Australia

    Hoàn toàn đồng ý với tác giả, CSVN đả tạo ra cuộc chiến tranh VN đã khiến hơn 3 Triệu người chết, họ luôn luôn hãnh diện đã giãi phóng miền nam đã khiến dân miền nam phải vượt biên và làm hàng trăm ngản người phải bỏ mạng dưới biển, giờ đây với các lãnh đạo bất tài, tham nhũng, lạm dụng quyền thế đã giam cầm những người yêu nước, bán rẻ tài nguyên, vơ vét đất đai, bóc lột công nhân và nông dân đã đưa VN tới bờ phá sản, hèn yếu với giặc tàu. Cái nhục này chúng ta phải trả lời ra sao với các tiền nhân đã bao nhiêu năm bảo vệ đất nước vẹn toàn ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.