About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Anhcam

    Đồng ý với GS Quốc về đề tài này,mong sao người cộng sản Việt nam sớm tỉnh ngộ mà thay đổi lập tường và chuyển đổi thể chế độc tài hiện nay thành thể chế dân chủ 2 đảng như nước Mỹ , vì họ cũng đã có kinh nghiệm hơn 200 năm rồi , xã hội của họ chưa bao giờ có những hiện tượng khốn khổ do người lãnh đạo gây ra cho người dân của họ như người dân trong các nước độc tài , điển hình các nước CS ,số người dân vong mạng hàng triệu người trở lên ,do đó người cộng sản còn vớt vát được danh thơm trong lịch sử,mong lắm thay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.