About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Minh Quang

    Dù nói gì đi nữa thì chúng ta cũng phải công nhận rằng trong thời điểm đó đất nước được cai tri bởi những tên bất tài và vô đạo đức. Nói về học vấn để có thể “qualified” làm người lãnh đạo thì chỉ có ông Diệm , ông Nhu còn ngoài ra thì toàn xuất thân từ lính khố xanh và khố đỏ ! Học vấn kém nên tầm nhìn không xa , chỉ biết tuân lệnh ngoại bang và làm tay sai là giỏi , chứ thực sự không có tài cai trị. Ngoài Bắc cũng vậy ! Cũng toàn là những tên lãnh đạo thất học cho nên không thể lãnh đạo đất nước để trở thành tay sai cho Trung Cộng. Ít ra bọn lãnh tụ Trung Cộng cũng có học vấn như Mao Trạch Đông , Chu Ân lai , Đặng Tiểu Bình cho nên đối với bọn lãnh đạo Miền Bắc chúng rất khinh ! Trong Nam, vì các tướng tá đều thất học cho nên người Mỹ cũng rất khinh ! Người Mỹ thấy là dùng những tên như Minh , Đôn , Đính , Khiêm, Khánh….vẫn dễ bảo hơn là dùng ông Diệm hay ông Nhu.
    Người có học sẽ không bao giờ tiến hành đảo chính vì họ sợ bị lịch sử phê phán , còn bọn thất học thì chỉ nghĩ đến chuyện hiện tại mà không sợ bị phán xét bởi lịch sử.
    Ngày nay VN cũng đang bị bọn thất học cai trị cho nên tầm nhìn sẽ không xa lắm. VN cũng sẽ bị bọn Trung Cộng( bọn có học Hồ cẩm Đào , Ôn Gia Bảo) thao túng và điều khiển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.