About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Bao Tran

    Con đường khôn ngoan duy nhất người cộng sản Việt Nam yêu nước yêu đảng có thể làm là đưa đảng CS quay về nguồn cội là một chính đảng đại diện cho quyền lợi người lao động vô sản cùng sánh vai với các tổ chức chính trị , xã hội Việt yêu nước khác xây dựng một chính thể Cộng Hòa hợp hiến và hợp lòng dân. Từ bỏ đấu tranh gia cấp bằng bạo lực cướp và giữ chính quyền thay vào đó là đấu tranh cho người lao động bằng con đường hợp hiến trong một chính quyền phi tính đảng. Chính quyền là tổ chức của toàn dân không thuộc về riêng bất kỳ đảng phái nào. Hoạt động chính trị của đảng phái không phải là hoạt động của chính quyền và tư duy chính trị đảng phái không đại diện cho tư duy chính quyền. Ngoài con đường đó ra người CS yêu nước yêu đảng không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Việc cố níu kéo chỉ làm cho quá trình nhập Hán đang âm thầm diễn ra sẽ càng mau về đích mà thôi. Tời ngày phe thân Trung Cộng thành công nhập Hán thì toàn bộ đảng viên yêu nước sẽ là lớp đầu tiên gánh chịu hậu quả khôn lường. Tới lúc đó thân các anh sẽ bị gông cùm đầy đọa , vợ con các anh sẽ thành nô bộc tì thiếp cho người ta. Lúc đó mới nói lời ân hận thì đã quá muộn rồi các anh ạ. Hãy tỉnh thức và tự cứu mình đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.