About the author

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  thanhbinh

  This piece of analysis appears to be common sense, but it is fundamentally wrong. The fundamental of politics in Vietnam has not changed. If Vietnam is ruled by a leader or a group of leaders and they are Communists, do not expect any real changes for the better in Vietnam. Dung, Sang, or Trong or whoever from the Party has been completely trained and brainwashed to be the defenders of international communism whose current leader is the Chinese Xi Jingping.

 2. 2

  Anh Do

  Nhận xét của vị ký tên Thanhbinh đúng nhưng còn những điều cần suy nghĩ. Tập Cận Bình chỉ là Tổng Thù Ký của đảng cs Trung quốc, chưa phải là lãnh đạo cs quốc tế như Stalin trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Sở dĩ csvn chạy trời khòng khỏi nắng vì:
  1.- Một tỷ lệ lớn nhân sự trong Bộ Chính Trị đều được huấn luyện tại Trung Quốc.
  2.- sau Hội Nghị Thành Đô, ngoài việc nhượng địa cũng như hải lãnh, đã quá lệ thuộc Trung Quốc cả về Kinh Tế lẫn Tài Chính. Những Cty liên doanh, hoặc được gọi là của tư nhân đều có cổ phần áp đảo của Tầu dưới mõi hình thức.
  3.- các lãnh đạo hiện tại của VN , trung ương cũng như địa phương, đều có quyền lợi riêng tư trong các hoạt động kinh tài trên, nhưng do gia đình hoặc người thân đứng tên.
  4.- Bộ ba lãnh tụ, cũng như nhân sự Bộ Chính Trị thiếu một tầm nhìn bao quát để quyết định một sách lược cho đất nước. Chính sách của họ là “gió chiều nảo che chiều đó”miễn sao báo toàn quyền lực của đảng cũng như bản thân.
  Trông vào NT Dũng hay ai ai nữa cũng là ảo tưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.