About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  DS PHẠM ĐĂNG LÝ

  Ở cuối bài “Sức mạnh quần chúng ” có câu hỏi :
  Hỏi: Dân Việt hải ngoại có thể đóng góp được gì cho công cuộc cứu nguy tổ quốc trước hiện tình sôi bỏng Trung Đông?
  Cho tôi xin phép được góp thêm ý qua bài:

  THỜI THẾ TẠO THỜI CƠ
  Sau thế chiến thứ 2, các cường quốc đồng ý giải thể chế độ thuộc địa và ủng hộ
  nguyên tắc Dân Tộc Tự Quyết . Trên lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế không
  được như vậy vì có mẫu quốc còn luyến tiếc hoặc đại cường có ý đồ bành trướng
  dẫn đến xung đột địa phương, tàn sát nội chiến hay chiến tranh thật sự rất tai hại
  cho nền hòa bình của nhân loại .
  Hiện nay, Thế Giới thứ ba cũng là những thuộc địa cũ, nhược tiểu bị áp bức dưới thể
  chế độc tài, độc đảng đang vùng lên đòi thực thi dân chủ và tự do nhân quyền ; như
  ở Côte d’Ivoire,Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte, Arabie Saoudite, Jordanie …
  Quốc Nội Việt Nam ta đang nằm trong trường họp nầy, bị kềm kẹp bởi các lực lượng
  vũ trang khát máu tàn ác nên khó bề đứng lên bày tỏ nguyện vọng .
  Ở Hải Ngoại, do thiếu một Tổ Chức Thống Nhứt Người Việt Tị Nạn Chính Trị, tạm đề
  nghị các Hội Đoàn còn thật sự tranh đấu chống cộng nên lợi dụng xu hướng toàn
  cầu của Phong Trào đòi dân chủ và tự do nhân quyền như đã ghi trong Hiến Chương
  Liên Hiệp Quốc, hãy đồng loạt tổ chức liên tục biểu tình trước các sứ quán việt cộng
  đòi thực thi quyền Dân Tộc Tự Quyết và các Tự Do Dân Chủ theo hiến định .
  Hải Ngoại nên nương THỜI THẾ – trong xu hướng toàn cầu của Thế Giới thứ ba –
  đồng loạt biểu tình khắp năm châu, để TẠO THỜI CƠ cho Quốc Nội làm động lực lấy
  đà ôm can đảm trong hai tay, vùng lên làm Cách Mạng và viết Lịch Sử .
  Hởi Sinh viên, Thanh niên nam nữ , rường cột của mai sau, lãnh đạo của tương lai ,
  * hãy nhìn gương Sinh viên, Thanh niên thế giới ,
  * hãy sống và hành động xứng đáng là con Rồng cháu Tiên , là hậu duệ hai Bà Trưng
  Bà Triệu, các tiên đế Trần Hưng Đạo, Quang Trung …
  Dịp may không đến hai lần, hãy nắm bắt lấy cơ hội hiếm có kẻo trễ mà hối tiếc !
  Hải Ngoại và Quốc Nội đang trông chờ hành động của hai Lực Lượng khả dĩ đủ khả
  năng đứng lên làm Cách Mạng giải thoát Dân Tộc khỏi ách cộng sản, loại bỏ chế độ
  độc tài độc đảng, phản quốc cầu vinh, tội đáng tru di toàn đảng . Hai Lực Lượng đó
  phải phối hợp nhịp nhàng với nhau mới mong Cách Mạng thành công , đó là Toàn
  Thể Nhân Dân bị áp bức nắm tay với Quân Đội Nhân Dân đang nhận ra đâu là
  Chính Nghĩa .
  Xin giúp phổ biến rộng rải về Quốc Nội và tại Hải Ngoại kèm với hai bài kêu gọi gởi :
  * Quân Đội Nhân Dân nhấn mạnh đến vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ đội ,
  * 80 triệu Quốc Dân nạn nhân của xã hội chủ nghĩa cho thấy viễn ảnh cuộc sống hậu
  cộng sản đúng nghĩa của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa .
  Paris đầu năm 2011
  Trúc Nam

  Bài kêu gọi 1.-Ai trách nhiệm vụ dâng đất hiến biển ?
  Nhận thấy nhà cầm quyền dù mạnh tới mức nào, khi vào mạc vận, đều có những thái độ và hành động báo hiệu ngày tàn vô phương cứu chửa !
  Như các vụ đàn áp Tôn giáo, cắt đất giao biển cho Trung cộng, diệt chủng đẫm máu đồng bào Thượng, buôn nô lệ phụ nữ, bán trẻ con làm mải dâm
  Thời sự nóng bỏng và nghiêm trọng hiện nay là vụ dâng đất hiến biển cho Trung cộng trong thời bình ! Việc làm hi hữu nầy là sản phẩm sáng tạo của ” đỉnh cao trí tuệ ” đã đẻ ra ” kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghiã ” và sự chào dời của các ” tôn giáo quốc doanh “, những quái thai thời đại của cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .
  Thời bình mà dâng đất hiến biển cho ngoại bang chỉ có bọn phản quốc việt gian, mãi quốc cầu vinh là Bộ Chính trị mà đồng lỏa là Quốc hội bù nhìn ém nhẹm im hơi lặng tiếng, không chút phản ứng . Ban Chấp Hành Trung ương đảng cũng đồng tình đồng lỏa nên án binh bất động . Bọn chóp bu lãnh đạo đích danh, trước kia là Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng, nay là Mạnh, Lương, Phiêu, Khải, An đều là chánh phạm việt gian bán nước do Tiền nhân khổ công khai phá, mở mang và bảo vệ . Tội chúng đáng Trời tru Đất diệt
  Nhưng ai phải chịu trách nhiệm trước Lịch sử, Tổ quốc và Dân tộc ? Vì đã làm ngơ để cho chúng âm thầm lén lút ký kết những văn kiện bất bình đẳng mà khi bị phát giác tự nó tố cáo việc làm bất chánh mà chính chúng cũng nhìn nhận là sai trái nên không dám đưa ra bàn thảo trước Quốc hội hay phổ biến công khai trước thanh thiên bạch nhựt !
  Tại Quốc nội,toàn thể giới trí thức, sinh viên học sinh,các tầng lớp xã hội,thậm chí các đảngviên tại chức,nhứt là các đảng viên kỳ cựu về hưu đều phẩn nộ tột độ !
  Tại Hải ngoại, cùng lúc đó, đồng loạt các Tôn giáo và tất cả các Hội đoàn , bất luận chính kiến, nhưng vẫn còn quan tâm đến tương lai Việt Nam, đều vô cùng căm phẩn và cực lực lên án bọn lãnh đạo Hà nội việt gian bán nước . Nghỉ rằng trong số hơn triệu đảng viên cộng sản, có thể còn một số ít ” yêu nước chân chính “, ý thức được ” dân chủ tây phương ” , đã dấn thân tranh đấu giành độc lập chủ quyền cho Việt Nam , cùng số thương phế binh còn sống sót sau trận giao tranh biên giới Việt Trung năm 1979, chắc chắn không bao giờ tha thứ hành động gian manh như thế của bọn lãnh đạo , nhưng chưa đến lúc họ lên tiếng mà thôi ! Một số đảng viên lão thành về hưu, nay ” ly khai ” đã đứng lên gay gắt chất vấn kịch liệt Bộ Chính trị và Quốc hội . Còn thiếu cơ quan nào chưa lên tiếng ?
  Và bao giờ mới lên tiếng , mới có ý kiến ? Còn chờ đến bao giờ ?
  Nêu thẳng vấn đề với Quân Đội Nhân Dân mà nhiễm vụ chính yếu và quan trọng hàng đầu là Gìn Giử An Ninh Biên Giới và Bảo Vệ Toàn Vẹn Lãnh Thổ . Dù dưới chế độ nào, thì Quân đội vẫn chỉ có nhiệm vụ cao cả và duy nhứt đó mà thội . Như Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến năm 1974 và Quân Đội Nhân Dân trong trận xung đột biên giới năm 1979 với Trung cộng .
  Nay trước tình thế đòi hỏi, Quân Đội Nhân Dân phải có thái độ dứt khoát, thì sẻ xử trí như thế nào ? Tổ Quốc, Dân Tộc đang chờ xem .
  Quân Đội có thể làm Lịch sử , như Lịch sử lúc nào cũng công minh trung thực và sẳn sàng ghi nhận công lao vô biên và hy sinh cao thượng .
  Đừng để thanh danh Quân đội bị dìm sâu dưới bùn dơ xú uế, muôn đời không gột rửa được !
  Quân Đội Nhân Dân bắt buộc sẻ phải lấy quyết định chẳng đặng đừng, nếu không ngày nay thì cũng mai sau , không năm nay thì cũng phải năm, mười hay vài chục năm sau, trước tình thế ngàn năm một thuở !
  Nhân Dân, Dân Tộc không nài nỉ van xin, nhưng chắc chắn sẻ đánh giá đúng mức, không khoan dung, không thiên vị, bởi lẻ Quân đội đã trưởng thành, bao lần toi luyện trong khói lửa, sẻ không phản bội Tổ Quốc, lẩn tránh Trách Nhiệm, bôi lọ Danh Dự, sai lệch Tinh Thần thượng võ , vì quyền lợi nhỏ nhen hay bả vinh hoa phù du ảo tưởng ! Nếu Quân ủy Trung ương phản lại binh nghiệp và quân sử, ngả theo phe việt gian bán nước thì Quân Đội Nhân Dân sẻ có thái độ gì ? Dân Tộc, Tổ Quốc và Lịch Sử đang chờ ! Quân Đội còn chờ gì ?
  Paris ngày 01 tháng 3 năm 2003 Trúc Nam tự Long Hổ Hội
  Nhờ phổ biến rộng rải tại quốc nội .

  Bài kêu gọi 2.- Hai tin vui Mùa Thu làm chấn động dư luận Quốc nội và Hãi ngoại .
  Tin thứ nhứt :
  Nhóm Nghiên Cứu Kinh Tài & Chiến Lược
  Long trọng báo tin mừng tới Đồng Bào Quốc Nội và Cộng Đồng Tị Nạn Chánh Trị Hải Ngoại :
  Nhóm chúng tôi có thừa hưởng một tài liệu quý báu, tối mật và tối quan trọng do bậc tiền bối để lại trước khi qua đời . Chỉ những lảo thành trên bát thập, trong vòng thân mật mới có cơ may phong thanh nghe bàn qua hay thoáng nghe được, xác nhận thực chất vào thời gian sau 1975 .
  Đây là Tài sản quốc gia sẽ chỉ phải xung nhập vào Ngân Khố Quốc Gia mà thôi, sau khi đảng cộng sản VN phải bị đào thải vỉnh viễn, trước khi quá trể vì sau đó bí mật khó giử lâu được nửa và chủ quyền kho báu có thể thay đổi ! Chúng tôi không dám cam kết . Vừa ngay sau khi đưa ra tin vui nầy thì tình cờ một hậu duệ của một cựu Quốc Trưởng xác nhận công khai trước cử tọa trong phiên họp ngày thứ bảy 14-11-2006 tại Paris (Vitry/Seine), có thấy và biết người đang giữ bản đồ mật nói trên .
  Tin hay không là quyền của Cộng Đồng , Nhóm chúng tôi lấy danh dự và mạng sống long trọng cam kết trước Quốc Dân Đồng Bào Quốc Nội và Hải Ngoại, khi một Chánh phủ Cộng Hoà hậu cộng sản, đúng nghĩa Tây phương ra đời, sẽ cống hiến toàn bộ hệ thống chương trình và phương pháp khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên ước lượng lên tới ba trăm tỷ Mỹ kim !
  Dân tộc VN sẽ không còn bị ám ảnh và hãi hùng vì nạn Nghèo Đói và Lạc Hậu nửa
  Toàn thể các chương trình hậu cộng sản sẽ được thực hiện ; một kỷ nguyên mới sáng lạng sẽ mỡ ra hầu mang lại hạnh phúc, an khang, thịnh vượng cho một Quốc Gia Việt Nam Tự Do – Dân Chủ – Pháp Trị – Nhân Quyền .
  Paris 14-7-2006 , Trúc Nam thay mặt NNCKT&CL

  Tin thứ hai :
  Nhóm Nghiên Cứu Kinh Tài & Chiến Lược đề nghị với Chánh Phủ Cộng Hòa hậu cộng sản một chương trình chi dụng thiết thực nguồn tài chánh khổng lồ đó :
  *1- tức khắc cấp bách thanh toán nạn nghèo đói trên toàn quốc : ưu tiên cho Thương phế binh , trẻ con bụi đời , bần dân, khuyết tật và cao niên phải được bão trợ ăn no mặc ấm ; lưu tâm đến vùng thôn quê hẻo lánh và cao nguyên sơn dã ;
  *2- hiện đại hóa và khuếch trương hệ thống y tế đến làng xả nông thôn và chăm sóc sức khỏe miển phí cho toàn dân nhứt là nhi đồng ; chuyễn hóa bịnh viện thành ” nhà thương ” đúng nghĩa ;
  *3- thực hiện chánh sách ” nông dân có ruộng , công nhân có nhà ” ;
  Không làm ” cải cách ruộng đất ” như việt cộng bằng cách giết hại hằng trăm ngàn lương dân vô tội, để rồi sau đó đoạt thâu tài sản của họ ,
  Mà là Tư-hữu-hoá nông dân với chương trình ” người cày có ruộng ” .
  Không trao bằng tưởng lục hay mề đai, không lấy của nhà giàu chia cho người nghèo như cộng sản mị dân đã hứa cuội ;
  Chánh Phủ Cộng Hòa hậu cộng sản sẽ tạo cơ hội giúp quốc dân tăng gấp đôi Thu nhập đầu người, ngay sau khi cộng sản biến dạng vĩnh viễn .
  *4- chỉnh đốn lại toàn diện ngành Giáo Dục , phục hồi đạo lý gia đình và các giá trị tinh thần dân tộc cổ truyền .
  Đó là trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu phải giải quyết lập tức và tức khắc để thay thế chánh sách mà cộng sản cố ý tạo ra và áp đặt để cai trị dân !
  Để thực hiện những nhiệm vụ nói trên, Quốc nội phải quyết tâm với sự hổ trợ mạnh mẽ của Hãi ngoại, đồng lòng cùng nhau thi hành :
  Điều kiện duy nhứt là đào thải đảng cộng sản bằng một cuộc Cách Mạng toàn diện của dân, do dân và vì dân , với biểu tình xuống đường toàn quốc, tổng đình công, tổng bãi thị ; đồng thời vì chánh nghĩa, vì tương lai quốc gia, các lực lượng nhân dân vũ trang, xuất phát từ nhân dân, đều có bổn phận phải tham gia ;
  Và Chánh Phủ Cộng Hòa hậu cộng sản, như đã hứa tạo cơ hội, sẽ biếu tặng 1.000 (một ngàn) Mỹ kim cho mỗi gia đình có con em là Sinh viên, Học sinh và Quân Đân Cán Chính tham gia hữu hiệu và đóng góp cụ thể tích cực mang lại thành công hoàn toàn cho Cách mạng .
  Chánh Phủ Cộng Hòa hậu cộng sản sẽ tri ơn và Lịch sử sẽ ghi ơn Toàn Thể Quốc Dân Đồng Bào đã tham gia đấu tranh thành công .
  Paris Mùa Thu 2006
  Trúc Nam thay mặt Nhóm Nghiên Cứu Kinh Tài & Chiến Lược .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.