About the author

Related Articles

2 Comments

  1. 1

    haca

    Dung,chi Nguyên Thi Ngoc Hanh la 1 anh thu cua dât nuoc Viêt!.Câu mong chi luôn giu vung tinh thân chiên dâu,thap sang ngon lua thiêng Tô Quôc dôt sach bon cuong hao,ac ba công san dô tê,tay sai cua 1 chu nghia lôi thoi xung dang quang vao sot rac LICH SU lam ban voi lu suc vât Lénine,Mao,Hô!.

  2. 2

    kbc 4100

    Nhóm một ngọn lửa thiên đốt rụi cả một tà thuyết vô nhân. Chúng tôi ủng hộ chị Hạnh, người con gái anh thư đất Việt. Chị là linh hồn của dân tộc Việt Nam Cộng Hòa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.