About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Tan Khuong

    Khủng hoảng càng sớm, Đảng cầm quyền tan rã càng nhanh, dân Việt sẽ được tự do, dân chủ và nhân quyền ngay tức khắc, tổ quốc sẽ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải muôn đời. Vậy hỡi những con dân Việt hãy cùng nhau thực thi “bất tuân dân sự” của Gandhi hay những đề nghị “ngồi xuống để lật đổ bạo quyền” của Bằng Phong Đặng Văn Âu. Thế giới sẽ hỗ trợ cho việc làm chính nghĩa của chúng ta là giải thể chế độ Cộng Sản tàn ác với dân Việt và độc hại cho cộng đồng thế giới.

    Tôi đã làm điều này hơn 30 năm nay. Từ khi bước chân lên ghe đánh cá, ra khơi tìm tự do ngày 9 thang 10 năm 1981, tôi chưa một lần trở lại Việt Nam để “hôn nắm đất quê hương”, mặc dầu rất muốn; chỉ vì không muốn thí cho thằng Việt Gian Cộng Sản một đô la nào cả. Niềm ao ước lớn nhất trong đời tôi là được nhìn thấy chủ nghĩa Chủ Nghĩa Xã Hội, chế độ Cộng Sản bị triệt tiêu trên quê hương Việt Nam trước khi tôi nhắm mắt. Hy vọng ngày này sẽ đến trong nay mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.